Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (28-12-2012)


Κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με μια διαπίστωση που έχειγίνει από όλους τους ομιλητές που προηγήθηκαν, ότι βιώνουμε πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες, εγώ θα 'λεγα ότι βιώνουμε το οδυνηρό τέλος μιας ολόκληρης εποχής και καλούμαστε να βάλουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό όχιμόνο προς τους εαυτούς μας, αλλά κυρίως όσον αφορά το μέλλον της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης. Οι περικοπές στους πόρους, στους οικονομικούς αλλά και στους ανθρώπινους πόρους έχουν δημιουργήσει πρωτόγνωρες συνθήκες λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Λέω λοιπόν, πάμε με την μηδενιστική αντίληψη τουκ. Γκοτσόπουλου, επιτρέψτε μου να το πω έτσι κ. Γκοτσόπουλε, αλλά είναιμηδενιστική η αντίληψή σας ότι έχουν καταστραφεί τα πάντα ή προσπαθούμενα φτιάξουμε κάτι άλλο μέσα στα δεδομένα που υπάρχουνε, μέσα σ'αυτό τοσαθρό οικονομικό περιβάλλον που υπάρχει; Θεωρώ ότι καλούμαστε εμείς οι ίδιοινα ιχνηλατήσουμε και να βρούμε τον δικό μας 
βηματισμό μέσα σ'αυτές τις συνθήκες.Το ερώτημα είναι λοιπόν τι κάνουμε εμείς ως Δήμος Παλλήνης. Θα ήθελανα αναφέρω το εξής, στο Δήμο Παλλήνης με το ξεκίνημα του ενιαίουΚαλλικρατικού Δήμου εφαρμόσαμε ένα μοντέλο οικονομικής διαχείρισης,εφαρμόστηκε μάλλον ένα μοντέλο οικονομικής διαχείρισης που ευτυχώς δενήταν άγνωστο στον πρώην Δήμο Γέρακα, ήταν ίσως άγνωστο στον πρώην ΔήμοΠαλλήνης. Αυτή λοιπόν η οικονομική διαχείριση του πρώην Δήμου Γέρακα πουμεταφέρθηκε στον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο που είχε κύρια χαρακτηριστικά τονπεριορισμό της δαπάνης, τον εξορθολογισμό των δαπανών, τον εκσυγχρονισμότης διοίκησης των Δημοτικών Υπηρεσιών, την ανασυγκρότηση ενός εισπρακτικού μηχανισμού, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και των εθνικώνπρογραμμάτων μας έκανε σήμερα, μας έχει φέρει στη σημερινή κατάσταση ναμπορούμε να λειτουργούμε, να υπάρχει ένα καλό αποθεματικό και να μπορούμεακόμη να παράγουμε έργα.

Σε μια εποχή όμως κύριοι συνάδελφοι, που ο συνεκτικός ιστός της κοινωνίας μας έχει διαβρωθεί, θεωρώ ότι η κοινωνική πολιτική έχει πρωτεύουσασημασία και τη στροφή που εσείς καλείτε κ. Γκοτσόπουλε τη Δημοτική Αρχή νακάνει, εμείς την έχουμε κάνει, προφανώς δεν έχετε συνειδητοποιήσει τα άλματαπου έχουν γίνει, την συμμετοχή και το αγκάλιασμα του κόσμου, των 6.000ατόμων που συμμετείχαν στο κίνημα της πατάτας, των 3.000 ατόμων πουσυμμετέχουνε στο καταναλωτικό κίνημα και πολλά άλλα ζητήματα, όπως επίσης δεν έχετε συνειδητοποιήσει και τις δομές αυτές που στηρίζονται στονεθελοντισμό. Διαπιστώθηκε και μια άλλη αντίφαση κατ'εμέ, απ'τη μια πλευρά ο κ.Βίτσιος μίλησε για ένα κονδύλι που υπάρχει στο κοινωνικό παντοπωλείο της τάξης των 50.000 και το συνέκρινε με τα αδέσποτα και απ'την άλλη πλευρά ο κ.Γκοτσόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε το ότι δεν θα 'πρεπε αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες να εξελιχθούνε σε, αυτές οι δομές, οι κοινωνικές δομές ναεξελιχθούνε σε δημοτικές υπηρεσίες. Θεωρώ ότι έχουμε βρει τη χρυσή τομή,έχουμε ενεργοποιήσει την τοπική μας κοινωνία, έχουμε ενεργοποιήσει τηνκοινωνική αλληλεγγύη, για δύο χρόνια αποκλειστικά το κοινωνικό παντοπωλείοστηρίχτηκε σε πόρους που προήλθαν από χορηγίες των τοπικών επιχειρήσεωνκαι των ιδιωτών που προσέφεραν τα είδη πρώτης ανάγκης και μετά τηνθεσμοθέτηση του κοινωνικού παντοπωλείου τώρα πια είμαστε σε θέση ναβάζουμε και εμείς ως Δήμος όποτε και όταν χρειάζεται. Δεν μπορούμε όμως μονίμως να διεκδικούμε από το κράτος, απ'τον Δήμο, απ'τον δημόσιο κορβανάνα χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις, γιατί θεωρώ ότι σ'αυτού του είδους τις δράσεις προέχουσα θέση έχει η κοινωνική αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ.

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Ορισμός Αντιδημάρχων

Ευχαριστω τον Δήμαρχο Παλλήνης, κ. Αθανάσιο Ζούτσο για την ανανέωση της εμπιστοσύνης του στο πρόσωπο μου και τον ορισμό μου εκ νεου Αντιδήμαρχο στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής και Δια βίου Μαθησης. Δεσμεύομαι ότι θα ανταποκριθώ στο εργο που μου ανέθεσε.