Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Παρατεινεται η λειτουργια των προγραμματων Δια Βιου Μαθησης εως και τις 29 Φεβρουαριου 2016

Με ανακοινωςη της Γενικης Γραμματειας Δια Βιου ΜαθηΣης παρατείνεται έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2016 η λειτουργια των Κεντρων Δια Βιου Μαθηςης. Ο Δήμος Παλλήνης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν  τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Παλλήνης, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ.Για την επιλογή των προγραμμάτων μπορείτε να συμβουλεύεστε και τη διεύθυνση http://www.kdvm.gr/thematikes στην οποία αναφέρονται το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι δυνατό να υλοποιηθούν από το ΚΔΒΜ, καθώς και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.
Υπενθυμίζεται ότι τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.